Als u een derde en laatste betalingsherinnering hebt ontvangen, betaal dan direct het openstaande bedrag. 

Hiermee voorkomt u een blokkade van uw account en extra kosten voor het starten van een incasso procedure.


Wij verzoeken u het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op NL56BNPA0227676475 t.n.v. Pearson Benelux B.V. 

Gelieve wel uw factuurnummer en klantnummer vermelden.