Als u een creditnota heeft ontvangen, wordt het bedrag verrekend met een openstaande factuur en anders teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer.