U dient bij de betaling het volgende te vermelden voor een juiste verwerking:


- uw factuurnummer en klantnummer

- klantnummer