Om een product aan te kunnen schaffen via de webshop dient u klant te zijn of worden van Pearson. Iedere klant heeft een kwalificatieniveau. Dit kwalificatieniveau bepaalt welke producten u kunt aanschaffen. In onderstaand overzicht ziet u welke producten in aanmerking komen bij welk kwalificatieniveau.


Kwalificatietabel


  Niveau

Minimumeisen gebruiker

Type tests (indicatief)

      0

  Geen eisen

 • Beroepskeuze- en interessetests
 • Schoolvorderingentests

      A

 • TPT-A gecertificeerden
 • AMA beroepskeuzeadviseurs
 • Remedial teachers 
 • Bachelor (para)medische wetenschappen, 
 • psychologie of (ortho)pedagogiek
 • HBO Toegepaste Psychologie
 • HBO Personeel & Arbeid / Human Resource  Management / Human Talent Development
 • Capaciteiten- en vaardigheidstests
 • Paramedische tests niveau A
 • Groepsgewijs af te nemen intelligentietests

      B

 • TPT-B gecertificeerden***
 • Master (para)medische  wetenschappen*
 • Master psychologie of (ortho)pedagogiek 
 • HBO Toegepaste Psychologie**(*)
 •  
 • Persoonlijkheids- en individueel
 • af te nemen intelligentietests***
 • Paramedische tests niveau B
 •  

      C

 • Aantekening psychodiagnostiek van universiteit of
 • erkende beroepsvereniging (NIP, NIVO, etc.)
 • Registratie GZ-psycholoog 
 • Registratie klinisch psycholoog
 • Psychiaters
 • Klinische tests
 • Neuropsychologische tests niveau C 

 

 * Mits test specifiek getraind of voldoende aantoonbaar gecertificeerd voor het betreffende kwalificatieniveau.

 

** Kwalificatieniveau B wordt toegekend wanneer het curriculum HBO Toegepaste Psychologie van de betreffende onderwijsinstelling voldoet aan de door Pearson gestelde eisen met betrekking tot onderwijs in de psychodiagnostiek. 

Om na te gaan of u als onderwijsinstelling HBO Toegepaste Psychologie in aanmerking komt voor kwalificatieniveau B, kunt u een mail sturen aan info-nl@pearson.com.

! Een B kwalificatie met een diploma HBO toegepaste psychologie geeft het recht de betreffende tests aan te schaffen, af te nemen en te scoren. Zodra conclusies getrokken dienen te worden / interpretatie geschiedt in een diagnostisch kader, dient dit te gebeuren onder de eindverantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog.

 

*** M.u.v. de tests waarvoor een aparte certificeringstraining geldt, te weten PfPI, SOSIE 2nd Generation, Golden en TalentLens-Re-Integratie.