Deze foutmelding verschijnt als de ingevoerde gebruikersnaam niet bestaat in Cogmed’s server of als de gebruikersnaam verkeerd is ingevoerd. De gebruikersnaam bestaat uit een letter, gevolgd door 6 cijfers (b.v. U123456). Een veel gemaakte fout bij het invoeren van de gebruikersnaam is de verwarring tussen hoofdletters of kleine letters, of bij het invoeren van het getal 0 in plaats van de letter O.

Mocht u dan nog de melding krijgen dat uw gebruikersnaam onjuist is, verifieert u dan met uw coach of u inderdaad de juiste gebruikersnaam heeft gekregen.