De RM training is pas volledig afgerond indien na de laatste trainingsdag (25) de vraag over het roboracen is beantwoord.

Indien u deze vraag niet beantwoord is de training niet afgesloten en komt de nameting na 30 dagen niet naar voren.