Dit kan inhouden dat de server van uw cliënt de e-mail als spam ziet en daardoor tegenhoudt. Een oplossing zou kunnen zijn dat u via uw eigen e-mail een mail opstelt met de inloggegevens welke u zelf naar uw cliënt verstuurd.