Om een product aan te kunnen schaffen via de webshop dient u klant te zijn of worden van Pearson. Iedere klant heeft een kwalificatieniveau. Dit kwalificatieniveau bepaalt welke producten u kunt aanschaffen. Pearson wil er voor zorgdragen dat de tests worden afgenomen en geïnterpreteerd door gekwalificeerde personen.