Er zijn proefpersonen waarvoor de standaard beginpunten en afbreekregels ongeschikt zijn; bijvoorbeeld wanneer u iemand evalueert die mogelijk verstandelijk beperkt is of voor het testen van het persoonlijk plafond. Heb ik met Q-interactive de flexibiliteit te starten bij het eerste item van een subtest, terwijl het standaard beginpunt voor de proefpersoon een later item zou zijn? En is het mogelijk door te gaan na een afbreekregel als ik denk dat de proefpersoon de volgende items correct kan beantwoorden?


Ja, Q-interactive geeft u de mogelijkheid te starten bij het geschikte item voor mensen die mogelijk een verstandelijke beperking hebben of bij het standaard beginpunt. Ook heeft u de mogelijkheid verder te gaan met het afnemen van items nadat aan de betreffende afbreekregel is voldaan. Het systeem berekent echter, zelfs wanneer deze opties zijn gekozen, de totale ruwe score voor de subtest zodat de scoringsregels voor standaardisatie worden toegepast.