Wij hebben gesprekken gehad met testleiders waarin zij aangaven dat een pc of laptop in hun optiek tijdens de afname van een testbatterij een barrière zou opwerpen tussen de testleider en de cliënt. Het gebruik van tablets nam deze zorg weg en is getest in equivalentieonderzoeken.