Bij de informatie over de training op de website wordt aangegeven of er accreditatiepunten worden toegekend en voor welke beroepsgroep.


Als er staat ‘accreditatie is aangevraagd’ betekent dit dat de aanvraag nog uitstaat bij betreffende beroepsorganisatie maar dat de training nog niet officieel is geaccrediteerd.


Als er staat ‘ Accreditatie is toegekend’  dan is de training officieel geaccrediteerd door betreffende beroepsvereniging en ontvangt u na afloop van de training een certificaat waarop deelname wordt bevestigd en het aantal punten staat vermeld. Tevens wordt er voor gezorgd dat uw presentie wordt doorgegeven.